lavTOX logo

Telefon:
E-post :

66 91 88 35
post@lavtox.no

Spesialister i vern av treverk

Råte-, sopp- og insektskader
Fuktskader og soppanalyser
Innemiljø og eiendomsvurdering
Byggeteknikk og prosjektledelse


 

Produkter

Boracol 10.

Beskyttelsesmiddel mot sopp og insektsangrep.

Boracol 10 Prof. brukes ufortynnet. Påføres med pensel, rull, sprøyte eller ved dypping.
Boracol 10. er effektivt som grunningsmiddel for eventuell senere maling.
 
Forbruk er avhengig av overflatens karakter.

Sikkerhetsdatablad: BORACOL 10 (pdf 638 kb)

 


Boracol 15.

Beskyttelsesmiddel mot sopp og insektsangrep, til profesjonelt bruk.

Boracol 15 Prof. brukes ufortynnet. Påføres med pensel, rull, sprøyte eller ved dypping.
Boracol 15. er effektivt som grunningsmiddel for eventuell senere maling.
 
Forbruk er avhengig av overflatens karakter.

Sikkerhetsdatablad: BORACOL 15 (pdf 355 kb)


 

 

 

 


lavTOX AS

Torneveien 20
Postboks 42

1454 FAGERSTRAND

Tlf.: 66 91 88 35
E-post: post@lavtox.no

lavTOX AS
Welhavens vei 15

4319 SANDNES